بارگذاری ...

املاک ماهان (Melk VIP)

جستجو


Valid first name is required.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
Valid first name is required.

مشاهده املاکویلا شمال ویلا بابلسر شهرک صفائیه شهرکی
فروخته شد
ویلا شمال ویلا بابلسر شهرک صفائیه شهرکی
1 سال قبل
متراژ زمین: 220
مساحت بنا: 250
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
ویلا شمال بابلسر شهرک صفائیه
فروخته شد
ویلا شمال بابلسر شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 206
مساحت بنا: 170
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
ویلا بابلسر شهرک صفائیه
فروخته شد
ویلا بابلسر شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 225
مساحت بنا: 250
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلای لوکس روبروی دریاکنار صفائیه شهرکی
فروخته شد
فروش ویلای لوکس روبروی دریاکنار صفائیه شهرکی
1 سال قبل
متراژ زمین: 270
مساحت بنا: 330
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شهرکی بابلسر روبروی دریاکنار
فروخته شد
فروش ویلا شهرکی بابلسر روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 215
مساحت بنا: 210
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا دوبلکس مازندران شمال بابلسر روبروی دریاکنار صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا دوبلکس مازندران شمال بابلسر روبروی دریاکنار صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 210
مساحت بنا: 170
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
ویلا شمال 500 متری استخردار شمال بابلسر صفائیه
فروخته شد
ویلا شمال 500 متری استخردار شمال بابلسر صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 500
مساحت بنا: 400
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا 500 متری بابلسر روبروی دریاکنار شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا 500 متری بابلسر روبروی دریاکنار شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 500
مساحت بنا: 310
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
باغ ویلای بسیار زیبا شمال مازندران بابلسر
برای فروش
باغ ویلای بسیار زیبا شمال مازندران بابلسر
1 سال قبل
متراژ زمین: 2200
مساحت بنا: 80
گروه: باغ ویلا
:تعداد اتاق 1
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
 فروش ویلا شمال بابلسر دوبلکس شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال بابلسر دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 200
مساحت بنا: 200
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 200
مساحت بنا: 238
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا استخردار شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
برای فروش
فروش ویلا استخردار شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 240
مساحت بنا: 220
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش  آپارتمان در محدوده شهری بابلسر
برای فروش
فروش آپارتمان در محدوده شهری بابلسر
1 سال قبل
متراژ: 156
تعداد طبقه: 7
گروه: آپارتمان
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال نیم پیلوت بابلسر شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال نیم پیلوت بابلسر شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 160
مساحت بنا: 100
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 1
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک آیلی 2 صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک آیلی 2 صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 232
مساحت بنا: 220
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا 800 متری شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
برای فروش
فروش ویلا 800 متری شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 800
مساحت بنا: 350
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک دریاکنار
برای فروش
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 730
مساحت بنا: 300
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال دوبلکس شهرکی روبروی دریاکنار
فروخته شد
فروش ویلا شمال دوبلکس شهرکی روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 170
مساحت بنا: 180
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 240
مساحت بنا: 240
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران  اجاکسر
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران اجاکسر
1 سال قبل
متراژ زمین: 206
مساحت بنا: 160
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر شهرک صفائیه
برای فروش
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 210
مساحت بنا: 10
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 1
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا نیم پیلوت بابلسر شهرک صفائیه
برای فروش
فروش ویلا نیم پیلوت بابلسر شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 210
مساحت بنا: 160
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 210
مساحت بنا: 160
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
برای فروش
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 241
مساحت بنا: 300
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 241
مساحت بنا: 300
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس روبروی دریاکنار
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 286
مساحت بنا: 330
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 200
مساحت بنا: 180
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 250
مساحت بنا: 200
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران بابلسرصفائیه
برای فروش
فروش ویلا شمال مازندران بابلسرصفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 400
مساحت بنا: 230
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 200
مساحت بنا: 180
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید