بارگذاری ...

املاک ماهان (Melk VIP)

جستجو


Valid first name is required.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
Valid first name is required.

مشاهده املاکفروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک آیلی 2 صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک آیلی 2 صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 232
مساحت بنا: 220
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا 800 متری شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
برای فروش
فروش ویلا 800 متری شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 800
مساحت بنا: 350
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک دریاکنار
برای فروش
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 730
مساحت بنا: 300
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال دوبلکس شهرکی روبروی دریاکنار
فروخته شد
فروش ویلا شمال دوبلکس شهرکی روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 170
مساحت بنا: 180
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 240
مساحت بنا: 240
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران  اجاکسر
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران اجاکسر
1 سال قبل
متراژ زمین: 206
مساحت بنا: 160
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر شهرک صفائیه
برای فروش
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 210
مساحت بنا: 10
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 1
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا نیم پیلوت بابلسر شهرک صفائیه
برای فروش
فروش ویلا نیم پیلوت بابلسر شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 210
مساحت بنا: 160
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 210
مساحت بنا: 160
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
برای فروش
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 241
مساحت بنا: 300
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 241
مساحت بنا: 300
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس روبروی دریاکنار
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 286
مساحت بنا: 330
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 200
مساحت بنا: 180
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 250
مساحت بنا: 200
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران بابلسرصفائیه
برای فروش
فروش ویلا شمال مازندران بابلسرصفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 400
مساحت بنا: 230
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 200
مساحت بنا: 180
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس صفائیه
برای فروش
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 201
مساحت بنا: 207
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمالمازندران بابلسر روبروی دریاکنار
برای فروش
فروش ویلا شمالمازندران بابلسر روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 200
مساحت بنا: 230
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس ساحلی
برای فروش
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس ساحلی
1 سال قبل
متراژ زمین: 0
مساحت بنا:
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس شهرکی
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس شهرکی
1 سال قبل
متراژ زمین: 225
مساحت بنا: 250
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس ساحلی
برای فروش
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس ساحلی
1 سال قبل
متراژ زمین: 330
مساحت بنا: 250
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس
برای فروش
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس
1 سال قبل
متراژ زمین: 3867
مساحت بنا: 420
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 5
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
 فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس
1 سال قبل
متراژ زمین: 225
مساحت بنا: 250
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس
1 سال قبل
متراژ زمین: 225
مساحت بنا: 250
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال شهرکی بابلسر روبروی دریاکنار
فروخته شد
فروش ویلا شمال شهرکی بابلسر روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 231
مساحت بنا: 110
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال بسیار شیک بابلسر
برای فروش
فروش ویلا شمال بسیار شیک بابلسر
1 سال قبل
متراژ زمین: 1400
مساحت بنا: 250
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال استخردار روبروی دریاکنار
برای فروش
فروش ویلا شمال استخردار روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 418
مساحت بنا: 350
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال منطقه بابلسر شهرک آذرنوش
فروخته شد
فروش ویلا شمال منطقه بابلسر شهرک آذرنوش
1 سال قبل
متراژ زمین: 315
مساحت بنا: 300
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال بابلسر شهرک آذرنوش
برای فروش
فروش ویلا شمال بابلسر شهرک آذرنوش
1 سال قبل
متراژ زمین: 260
مساحت بنا: 200
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال بابلسر شهرک آذرنوش
فروخته شد
فروش ویلا شمال بابلسر شهرک آذرنوش
1 سال قبل
متراژ زمین: 270
مساحت بنا: 230
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید