بارگذاری ...

املاک ماهان (Melk VIP)

جستجو


Valid first name is required.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
Valid first name is required.

مشاهده املاکفروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس صفائیه
برای فروش
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 201
مساحت بنا: 207
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمالمازندران بابلسر روبروی دریاکنار
برای فروش
فروش ویلا شمالمازندران بابلسر روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 200
مساحت بنا: 230
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس ساحلی
برای فروش
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس ساحلی
1 سال قبل
متراژ زمین: 0
مساحت بنا:
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس شهرکی
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس شهرکی
1 سال قبل
متراژ زمین: 225
مساحت بنا: 250
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس ساحلی
برای فروش
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس ساحلی
1 سال قبل
متراژ زمین: 330
مساحت بنا: 250
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس
برای فروش
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس
1 سال قبل
متراژ زمین: 3867
مساحت بنا: 420
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 5
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
 فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس
1 سال قبل
متراژ زمین: 225
مساحت بنا: 250
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران بابلسر دوبلکس
1 سال قبل
متراژ زمین: 225
مساحت بنا: 250
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال شهرکی بابلسر روبروی دریاکنار
فروخته شد
فروش ویلا شمال شهرکی بابلسر روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 231
مساحت بنا: 110
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال بسیار شیک بابلسر
برای فروش
فروش ویلا شمال بسیار شیک بابلسر
1 سال قبل
متراژ زمین: 1400
مساحت بنا: 250
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال استخردار روبروی دریاکنار
برای فروش
فروش ویلا شمال استخردار روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 418
مساحت بنا: 350
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال منطقه بابلسر شهرک آذرنوش
فروخته شد
فروش ویلا شمال منطقه بابلسر شهرک آذرنوش
1 سال قبل
متراژ زمین: 315
مساحت بنا: 300
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال بابلسر شهرک آذرنوش
برای فروش
فروش ویلا شمال بابلسر شهرک آذرنوش
1 سال قبل
متراژ زمین: 260
مساحت بنا: 200
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال بابلسر شهرک آذرنوش
فروخته شد
فروش ویلا شمال بابلسر شهرک آذرنوش
1 سال قبل
متراژ زمین: 270
مساحت بنا: 230
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال بابلسر روبروی دریاکنار
فروخته شد
فروش ویلا شمال بابلسر روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 260
مساحت بنا: 220
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال بابلسر شهرک آذرنوش
فروخته شد
فروش ویلا شمال بابلسر شهرک آذرنوش
1 سال قبل
متراژ زمین: 170
مساحت بنا: 170
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال بابلسر صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال بابلسر صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 250
مساحت بنا: 200
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا صفائیه بابلسر
فروخته شد
فروش ویلا صفائیه بابلسر
1 سال قبل
متراژ زمین: 110
مساحت بنا: 140
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال بابلسر روبروی شهرک دریاکنار
فروخته شد
فروش ویلا شمال بابلسر روبروی شهرک دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 303
مساحت بنا: 205
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
زمین 5300 متری بابلسر با موقعیت ایده آل
برای فروش
زمین 5300 متری بابلسر با موقعیت ایده آل
1 سال قبل
مساحت زمین: 5300
سند: تک برگ
گروه: زمین
مسکونی- تجاری
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال بابلسر شهرک آذرنوش
فروخته شد
فروش ویلا شمال بابلسر شهرک آذرنوش
1 سال قبل
متراژ زمین: 260
مساحت بنا: 220
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال بابلسر
فروخته شد
فروش ویلا شمال بابلسر
1 سال قبل
متراژ زمین: 205
مساحت بنا: 180
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا بابلسر روبروی دریاکنار
فروخته شد
فروش ویلا بابلسر روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 200
مساحت بنا: 230
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال روبروی دریاکنار
برای فروش
فروش ویلا شمال روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 300
مساحت بنا: 230
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلای دوبلکس بابلسر روبروی دریاکنار صفائیه
برای فروش
فروش ویلای دوبلکس بابلسر روبروی دریاکنار صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 400
مساحت بنا: 225
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا بابلسر روبروی دریاکنار جنب رستوران رز سفید
فروخته شد
فروش ویلا بابلسر روبروی دریاکنار جنب رستوران رز سفید
1 سال قبل
متراژ زمین: 500
مساحت بنا: 250
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
 فروش ویلا شمال روبروی دریاکنار
برای فروش
فروش ویلا شمال روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 195
مساحت بنا: 220
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا بابلسر
برای فروش
فروش ویلا بابلسر
1 سال قبل
متراژ زمین: 250
مساحت بنا: 125
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا سوپر لوکس شهرک دریاکنار
برای فروش
فروش ویلا سوپر لوکس شهرک دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 2000
مساحت بنا: 1600
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 9
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلای شهرکی شمال بابلسر
برای فروش
فروش ویلای شهرکی شمال بابلسر
1 سال قبل
متراژ زمین: 272
مساحت بنا: 185
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید