بارگذاری ...

املاک ماهان (Melk VIP)

جستجو


Valid first name is required.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
Valid first name is required.

مشاهده املاکفروش ویلا شهرکی بابلسر روبروی دریاکنار
فروخته شد
فروش ویلا شهرکی بابلسر روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 243
مساحت بنا: 230
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلای شهرکی بابلسر روبروی دریاکنارصفائیه
فروخته شد
فروش ویلای شهرکی بابلسر روبروی دریاکنارصفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 230
مساحت بنا: 220
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش زمین شهرکی شمال بابلسر
برای فروش
فروش زمین شهرکی شمال بابلسر
1 سال قبل
مساحت زمین: 220
سند: تک برگ
گروه: زمین
مسکونی
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلای شهرکی  بابلسر روبروی دریاکنار
برای فروش
فروش ویلای شهرکی بابلسر روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 300
مساحت بنا: 225
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلای دوبلکس بابلسر روبروی دریاکنار(صفائیه)
برای فروش
فروش ویلای دوبلکس بابلسر روبروی دریاکنار(صفائیه)
1 سال قبل
متراژ زمین: 365
مساحت بنا: 245
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا بابلسر روبروی دریاکنار
برای فروش
فروش ویلا بابلسر روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 287
مساحت بنا: 232
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلای دوبلکس بابلسر روبروی دریاکنار(صفائیه)
فروخته شد
فروش ویلای دوبلکس بابلسر روبروی دریاکنار(صفائیه)
1 سال قبل
متراژ زمین: 220
مساحت بنا: 210
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 1
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا بابلسر روبروی دریاکنار(صفائیه)
فروخته شد
فروش ویلا بابلسر روبروی دریاکنار(صفائیه)
1 سال قبل
متراژ زمین: 195
مساحت بنا: 136
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلای شهرکی  بابلسر روبروی دریاکنار(صفائیه)
فروخته شد
فروش ویلای شهرکی بابلسر روبروی دریاکنار(صفائیه)
1 سال قبل
متراژ زمین: 235
مساحت بنا: 240
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلای دوبلکس بابلسر روبروی دریاکنار(صفائیه)
فروخته شد
فروش ویلای دوبلکس بابلسر روبروی دریاکنار(صفائیه)
1 سال قبل
متراژ زمین: 220
مساحت بنا: 207
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلای دوبلکس بابلسر روبروی دریاکنار(صفائیه)
فروخته شد
فروش ویلای دوبلکس بابلسر روبروی دریاکنار(صفائیه)
1 سال قبل
متراژ زمین: 320
مساحت بنا: 208
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلای دوبلکس شیک شهرک زیبای دریاکنار
برای فروش
فروش ویلای دوبلکس شیک شهرک زیبای دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 180
مساحت بنا: 180
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلای دوبلکس بابلسر روبروی دریاکنار(صفائیه)
فروخته شد
فروش ویلای دوبلکس بابلسر روبروی دریاکنار(صفائیه)
1 سال قبل
متراژ زمین: 200
مساحت بنا: 234
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلای زیبا شمال بابلسر روبروی دریاکنار
فروخته شد
فروش ویلای زیبا شمال بابلسر روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 442
مساحت بنا: 280
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلای زیبا شمال بابلسر
فروخته شد
فروش ویلای زیبا شمال بابلسر
1 سال قبل
متراژ زمین: 420
مساحت بنا: 230
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش  ویلای دوبلکس  شمال بابلسر صفائیه
فروخته شد
فروش ویلای دوبلکس شمال بابلسر صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 250
مساحت بنا: 240
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلای لوکس بابلسر روبروی دریاکنار شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلای لوکس بابلسر روبروی دریاکنار شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 235
مساحت بنا: 240
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید