بارگذاری ...

املاک ماهان (Melk VIP)

جستجو


Valid first name is required.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
Valid first name is required.

مشاهده املاکفروش 3سه دستگاه ویلا یکجا در بابلسر
برای فروش
فروش 3سه دستگاه ویلا یکجا در بابلسر
3 هفته قبل
متراژ زمین: 200
مساحت بنا: 225
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا بابلسر شهرک صفائیه روبروی دریاکنار
برای فروش
فروش ویلا بابلسر شهرک صفائیه روبروی دریاکنار
2 ماه قبل
متراژ زمین: 250
مساحت بنا: 240
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلابابلسر شهرک صفائیه روبروی دریاکنار
برای فروش
فروش ویلابابلسر شهرک صفائیه روبروی دریاکنار
2 ماه قبل
متراژ زمین: 215
مساحت بنا: 240
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا بابلسر شهرک صفاییه
فروخته شد
فروش ویلا بابلسر شهرک صفاییه
6 ماه قبل
متراژ زمین: 290
مساحت بنا: 150
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا بابلسر شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا بابلسر شهرک صفائیه
6 ماه قبل
متراژ زمین: 200
مساحت بنا: 180
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویژه ویلا بابلسر شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویژه ویلا بابلسر شهرک صفائیه
9 ماه قبل
متراژ زمین: 212
مساحت بنا: 230
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
ویلا بابلسر ویلا شمال
برای فروش
ویلا بابلسر ویلا شمال
10 ماه قبل
متراژ زمین: 208
مساحت بنا: 240
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا بابلسر جنب دریاکنار ویلا شهرکی
برای فروش
فروش ویلا بابلسر جنب دریاکنار ویلا شهرکی
11 ماه قبل
متراژ زمین: 230
مساحت بنا: 220
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا بابلسر
فروخته شد
فروش ویلا بابلسر
1 سال قبل
متراژ زمین: 240
مساحت بنا: 200
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا بابلسر شمال نزدیک به دریا
برای فروش
فروش ویلا بابلسر شمال نزدیک به دریا
1 سال قبل
متراژ زمین: 170
مساحت بنا: 100
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش  ویلا شمال بابلسر صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال بابلسر صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 220
مساحت بنا: 230
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال بابلسر صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال بابلسر صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 314
مساحت بنا: 285
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا صفائیه بابلسر
فروخته شد
فروش ویلا صفائیه بابلسر
1 سال قبل
متراژ زمین: 217
مساحت بنا: 180
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
ویلا شمال ویلا بابلسر ویلا صفائیه
برای فروش
ویلا شمال ویلا بابلسر ویلا صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 260
مساحت بنا: 360
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
ویلا بابلسر دید به دریا
برای فروش
ویلا بابلسر دید به دریا
1 سال قبل
متراژ زمین: 120
مساحت بنا: 170
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
ویلا استخردار 500 متری بابلسر شهرک صفائیه
برای فروش
ویلا استخردار 500 متری بابلسر شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 500
مساحت بنا: 230
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
ویلا شمال ویلا بابلسر شهرک صفائیه شهرکی
فروخته شد
ویلا شمال ویلا بابلسر شهرک صفائیه شهرکی
1 سال قبل
متراژ زمین: 220
مساحت بنا: 250
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
ویلا شمال بابلسر شهرک صفائیه
فروخته شد
ویلا شمال بابلسر شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 206
مساحت بنا: 170
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 2
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
ویلا بابلسر شهرک صفائیه
فروخته شد
ویلا بابلسر شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 225
مساحت بنا: 250
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلای لوکس روبروی دریاکنار صفائیه شهرکی
فروخته شد
فروش ویلای لوکس روبروی دریاکنار صفائیه شهرکی
1 سال قبل
متراژ زمین: 270
مساحت بنا: 330
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شهرکی بابلسر روبروی دریاکنار
فروخته شد
فروش ویلا شهرکی بابلسر روبروی دریاکنار
1 سال قبل
متراژ زمین: 215
مساحت بنا: 210
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا دوبلکس مازندران شمال بابلسر روبروی دریاکنار صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا دوبلکس مازندران شمال بابلسر روبروی دریاکنار صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 210
مساحت بنا: 170
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
ویلا شمال 500 متری استخردار شمال بابلسر صفائیه
فروخته شد
ویلا شمال 500 متری استخردار شمال بابلسر صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 500
مساحت بنا: 400
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا 500 متری بابلسر روبروی دریاکنار شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا 500 متری بابلسر روبروی دریاکنار شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 500
مساحت بنا: 310
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
 فروش ویلا شمال بابلسر دوبلکس شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال بابلسر دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 200
مساحت بنا: 200
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 200
مساحت بنا: 238
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا استخردار شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
برای فروش
فروش ویلا استخردار شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 240
مساحت بنا: 220
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال نیم پیلوت بابلسر شهرک صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال نیم پیلوت بابلسر شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 160
مساحت بنا: 100
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 1
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک آیلی 2 صفائیه
فروخته شد
فروش ویلا شمال مازندران دوبلکس شهرک آیلی 2 صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 232
مساحت بنا: 220
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 3
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید
فروش ویلا 800 متری شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
برای فروش
فروش ویلا 800 متری شمال مازندران دوبلکس شهرک صفائیه
1 سال قبل
متراژ زمین: 800
مساحت بنا: 350
گروه: ویلا
:تعداد اتاق 4
مشاهده جزئیات بیشتر کلیک نمایید