بارگذاری ...

املاک ماهان (Melk VIP)

جستجو


Valid first name is required.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
ویلا‎ ‎‏ ویلا بابلسر‎ ‎‏ ویلا شمال‎ ‎‏ بابلس‎ ‎ر خرید ویلا بابلسر‎ ‎‏ فروش ویلا بابلسر‎ ‎‏ ویلا در بابلسر‎ ‎‏ ویلا در ‏شمال‎ ‎‏ شمال‎ ‎‏ ویلا سنددار‎ ‎‏ ویلا ساحلی ‏‎ ‎ویلا جنگلی ‏‎ ‎بابلسر ویلا‎ ‎‏ خرید و فروش ویلا‎ ‎‏ ویلای بابلسر‎ ‎‏ ‏ویلا دوبلکس‎ ‎‏ ویلا سه خواب‎ ‎‏ ویلایی‎ ‎‏ ویلا صفائیه ‏‎ ‎ویلا شهرک صفائیه‎ ‎‏ ویلا شهرکی‎ ‎‏ ویلا بابلسر ‏شهرک صفائیه‎ ‎‏ صفائیه‎ ‎‏ ویلا در صفائیه‎ ‎‏ ویلا حیاط دار‎ ‎‏ ویلا سرخرود‎ ‎‏ ویلا دریاکنار‎ ‎‏ ویلا شهرک ‏دریاکنار‎ ‎‏ ویلا خزرشهر ‏‎ ‎ویلا قیمت مناسب فروش ویلا شمال‎ ‎خرید ویلا شمال‎ ‎خرید ویلا‎ ‎‏ فروش ویلای ساحلی نوشهر‎ ‎ویلای ‏فروشی لوکس شمال‎ ‎ویلاشمال‎ ‎‏ ویلا در شمال‎ ‎فروش ویلا ساحلی ‏‎ ‎خرید ویلا شمال ‏‎ ‎فروش ویلای ساحلی نوشهر‎ ‎‏ خرید ویلا شمال‎ ‎‏ فروش ویلا در مازندران‎ ‎‏ خرید خانه‎ ‎‏ ‏فروش ویلا جنگلی‎ ‎‏ فروش ویلا‎ ‎‏ خرید ویلا‎ ‎اجاره ویلا‎ ‎ویلا شمال‎ ‎ویلا ‏در شمال‎ ‎اجاره ویلا در شمال‎ ‎اجاره ویلا شمال‎ ‎ویلای شمال‎ ‎شمال‎ ‎زمین شمال‎ ‎ویلا ‏شمال‎ ‎ویلا مازندارن‎ ‎فروش ویلا شمال‎ ‎مازندران‎ ‎بابلسر‎ ‎خرید ویلا‎ ‎‏ ویلای بابلسر‎ ‎‎ ‎املاک ماهان‎ ‎سنددار‎ ‎زمین‎ ‎زمین سنددار‎ ‎ویلای شهرکی‎ ‎نگهبان‎ ‎دریاکنار‎ ‎ویلا ‏بابلسر‎ ‎ویلا شمال‎ ‎ویلا شمال بابلسر‎ ‎شهرک دریاکنار‎ ‎شهرک ‏‎ ‎شهرک خزرشهر‎ ‎خزرشهر‎ ‎صفائیه‎ ‎شهرک صفائیه‎ ‎ویلای مدرن‎ ‎‏4‏‎ ‎خوابه‎ ‎ویلای 4 خوابه‎ ‎بابلسر صفائیه‎ ‎قیمت زمین‎ ‎قیمت ویلا‎ ‎قیمت زمین بابلسر‎ ‎قیمت ویلا بابلسر‎ ‎خرید و فروش ملک ‏شمال‎ ‎ویلا ارزان‎ ‎خرید و فروش ویلا‎ ‎ویلا ساحلی‎ ‎ویلا جنگلی‎ ‎فروش آپارتمان‎ ‎دوبلکس‎ ‎ویلا دوبلکس‎ ‎ساحل‎ ‎اتاق‎ ‎ویلا مازندران‎ ‎فروش ویلا‎ ‎خرید ویلا‎ ‎خرید ویلا در شمال‎ ‎خرید ویلا شمال‎ ‎خرید آپارتمان‎ ‎فروش ویلا در شمال‎ ‎اجاره‎ ‎اجاره ‏ویلا در بابلسر‎ ‎رهن و اجاره‎ ‎املاک سند‎ ‎حیاط‎ ‎باغ‎ ‎ویلا باغ‎ ‎شمال ویلا‎ ‎‎ ‎املاک‎ ‎دانلود‎ ‎ماهان‎ ‎خواب‎ ‎دوبلکس‎ ‎ویلا دوبلکس‎ ‎ویلا جنگلی‎ ‎‏ آپارتمان ‏شمال‎ ‎زمین شمال‎ ‎‏ خرید فروش زمین‎ ‎‏ خرید و فروش زمین‎ ‎ویلا در شمال‎ ‎خرید فروش ‏ویلا‎ ‎‏ خرید ویلا نوشهر‎ ‎قیمت‎ ‎ ویلا ‏‎ ‎‏ ویلا بابلسر ‏‎ ‎‏ ویلا دریاکنار ‏‎ ‎‏ قیمت ویلا دریاکنار ‏‎ ‎‏ ویلا شهرکی‎ ‎ویلا ساحلی ‏‎ ‎‏ ویلا ‏ارزان ‏‎ ‎‏ ویلا مناسب ‏‎ ‎‏ دریاکنار ‏‎ ‎‏ شهرک دریاکنار ‏‎ ‎‏ خرید ویلا دریاکنار ‏‎ ‎‏ ویلا دوبلکس ‏‎ ‎ویلا ‏شهرکی ‏‎ ‎‏ خرید و فروش ملک شمال ‏‎ ‎‏ قیمت زمین شمال ‏‎ ‎ویلا جنگلی و ساحلی ‏‎ ‎‏ ویلا ‏باغ سنددار ‏‎ ‎‏ اپارتمان بابل ‏‎ ‎‏ قیمت ویلا شهرک دریاکنار ‏‎ ‎‏ شهرک خزرشهر ‏‎ ‎‏ ویلا فروشی سنددار ‏‎ ‎‏ خرید و فروش ویلا شهرکی ‏‎ ‎‏ خرید و فروش ‏زمین شمال ‏‎ ‎‏ آپارتمان فروشی ‏‎ ‎‏ قیمت ویلا بابلسر ‏‎ ‎‏ شهرک صفائیه‎ ‎قیمت ‏ویلا شمال ‏‎ ‎‏ قیمت ویلا شمال ‏‎ ‎‏ زمین ویلا ‏‎ ‎‏ ویلا ارزان ‏‎ ‎‏ خرید و فروش ویلا ‏‎ ‎‏ ویلا شهرکی ‏‎ ‎‏ ویلا جنگلی و ساحلی ‏‎ ‎‏ ویلا باغ ‏سنددار‎ ‎اپارتمان بابل ‏‎ ‎قیمت ویلا شهرک دریاکنار ‏‎ ‎‏ ‏شهرک دریاکنار ‏‎ ‎‏ آپارتمان فروشی‎ ‎املاک ماهان بابلسر ‏‎ ‎‏ خرید و ‏فروش ویلا ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در شمال ‏‎ ‎فروش ویلا در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در شهرک صفاییه ‏‎ ‎‏ فروش ویلای دوبلکس در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلای فلت در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلای نوساز در ‏بابلسر ‏‎ ‎فروش ویلا نزدیک به دریا در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در دریاکنار ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در ‏خزرشهر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در اجاکسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا سه ‏‎ ‎‏ چهار خوابه در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلای ‏تریبلکس در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در بلوار ساحلی بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در مرکز شهر ‏بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در هادی شهر بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا روبروی دریاکنار ‏‎ ‎‏ فروش ویلا ‏روبروی خزرشهر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا دید به دریا در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلاهای لوکس در بابلسر‎ ‎‏ ‏فروش ویلاهای شیک در بابلسر ‏‎ ‎فروش ویلا در شهرک علی آبادمیر بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا ‏تا صد میلیون در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا از صد تا پانصد میلیون در بابلسر ‏‎ ‎فروش ویلا از ‏پانصد تا یک میلیارد در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا از یک میلیارد تا دو میلیارد در بابلسر ‏‎ ‎فروش ویلاهای میلیاردی در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلاهای میلیاردی در دریاکنار و خزرشهر ‏‎ ‎‏ ‏فروش ویلا در فریدونکنار ‏‎ ‎فروش ویلا در سرخرود‎ ‎‏ فروش ویلا در محمودآباد ‏‎ ‎‏ فروش ‏ویلا در نور‎ ‎‏ فروش ویلا در چالوس ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در نوشهر ‏‎ ‎فروش آپارتمان در شمال‎ ‎‏ ‏فروش آپارتمان در بابلسر‎ ‎‏ فروش آپارتمان دید به دریا در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان در ‏بلوار ساحلی بابلسر ‏‎ ‎فروش آپارتمان نوساز در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان در مرکز شهر ‏بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان دوبلکس در بابلسر‎ ‎‏ فروش آپارتمان پنت هاس در بابلسر‎ ‎‏ ‏فروش آپارتمان در نخست وزیری بابلسر‎ ‎‏ فروش آپارتمان در خیابان امیرمازندرانی ‏بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان در خیابان شریعتی بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان در خیابان محبوبی ‏بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان داخل مجتمع در ‏بابلسر‎ ‎‏ فروش آپارتمان نزدیک به دریا در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان در شهرک دریاکنار‎ ‎‏ ‏فروش آپارتمان در شهرک علی آبادمیر بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان در شهرک خزرشهر ‏‎ ‎فروش آپارتمانهای مسکن مهر در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان متراژ کوچک در بابلسر ‏‎ ‎‏ ‏فروش آپارتمان متراژ بزرگ در بابلسر ‏‎ ‎فروش آپارتمان زیر قیمت در بابلسر ‏‎ ‎فروش ‏آپارتمان از صد میلیون تا پانصد میلیون در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان از پانصد میلیون تا ‏یک میلیارد تومان در بابلسر ‏‎ ‎فروش آپارتمان از یک میلیارد تا دو میلیارد در بابلسر ‏‎ ‎‏ ‏فروش آپارتمان در فریدونکنار ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان دید به دریا در فریدونکنار‎ ‎‏ فروش ‏آپارتمان در سرخرود ‏‎ ‎فروش آپارتمان دید به دریا در سرخرود ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان در ‏محمودآباد ‏‎ ‎فروش آپارتمان دید به دریا در محمودآباد ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان در نور ‏‎ ‎‏ فروش ‏آپارتمان در چالوس ـفروش زمین در شمال ‏‎ ‎‏ فروش زمین در بابلسر ‏‎ ‎فروش زمین در ‏شهرک صفاییه ‏‎ ‎‏ فروش زمینهای هکتاری در بابلسر‎ ‎‏ فروش زمین نزدیک به دریا در ‏بابلسر ‏‎ ‎فروش زمین در دریاکنار‎ ‎‏ فروش زمین در خزرشهر‎ ‎‏ فروش زمین در اجاکسر ‏‎ ‎‏ ‏فروش زمین در بلوار ساحلی بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش زمین در مرکز شهر بابلسر‎ ‎‏ فروش زمین در ‏هادی شهر بابلسر ‏‎ ‎فروش زمین روبروی دریاکنار ‏‎ ‎‏ فروش زمین روبروی خزرشهر ‏‎ ‎‏ ‏فروش زمین در شهرک علی آبادمیر بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش زمین قطعه اول دریا در بابلسر ‏‎ ‎‏ ‏فروش زمین در کرفون ‏‎ ‎‏ فروش زمینهای ساحلی در بابلسر ‏‎ ‎فروش زمین های کشاورزی ‏در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش زمین تا صد میلیون در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش زمین از صد تا پانصد میلیون ‏در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش زمین از پانصد تا یک میلیارد در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش زمین از یک میلیارد ‏تا دو میلیارد در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش زمینهای میلیاردی در بابلسر ‏‎ ‎فروش زمینهای میلیاردی ‏در دریاکنار و خزرشهر ‏‎ ‎‏ فروش زمین در فریدونکنار ‏‎ ‎‏ فروش زمین در سرخرود ‏‎ ‎‏ فروش ‏زمین در محمودآباد ‏‎ ‎‏ فروش زمین در نور ‏‎ ‎‏ فروش زمین در چالوس ‏‎ ‎‏ فروش زمین در ‏نوشهر ‏‎ ‎فروش مغازه در بابلسر‎ ‎‏ فروش مغازه روبروی دریاکنار ‏‎ ‎‏ فروش مغازه در مرکز ‏شهر بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش مغازه داخل بازار بابلسر‎ ‎‏ فروش آپارتمان های اداری در بابلسر ‏‎ ‎‏ ‏فروش انبار در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش سوله در بابلسر ‏‎ ‎اجاره روزانه ویلا در بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره ویلا ‏در شمال ‏‎ ‎‏ اجاره آپارتمان در شمال ‏‎ ‎اجاره روزانه آپارتمان در بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره روزانه ویلا ‏در دریاکنار ‏‎ ‎‏ اجاره روزانه ویلا در خزرشهر ‏‎ ‎‏ رهن و اجاره آپارتمان در بابلسر ‏‎ ‎‏ رهن و ‏اجاره ویلا در بابلسر ‏‎ ‎رهن کامل آپارتمان در بابلسر ‏‎ ‎‏ رهن کامل ویلا در بابلسر‎ ‎‏ رهن ‏کامل ویلا در دریاکنار ‏‎ ‎‏ رهن کامل آپارتمان در دریاکنار ‏‎ ‎‏ رهن کامل ویلا در خزرشهر ‏‎ ‎اجاره یکساله آپارتمان در بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره یکساله ویلا در بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره شبانه ویلا در ‏بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره شبانه آپارتمان در بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره سوییت کنار دریا در بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره ویلای ‏مبله در بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره آپارتمان مبله در بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره آپارتمان دید به دریا در بابلسر ‏‎ ‎‏ ‏اجاره ویلا در شهرک صفاییه بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره ویلا روبروی دریاکنار ‏‎ ‎‏ اجاره مغازه در بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره مغازه مرکز شهر بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره مغازه روبروی دریاکنار ‏‎ ‎‏ اجاره انبار در بابلسر ‏‎ ‎‏ ‏اجاره سوله در بابلسر ‏‎ ‎مشاور املاک در بابلسر‎ ‎مشاور املاک در شمال‎ ‎‏ مشاور املاک در ‏دریاکنار ‏‎ ‎‏ مشاور املاک در خزرشهر ‏‎ ‎‏ مشاور املاک در شهرک صفاییه ‏‎ ‎‏ مشاور املاک در ‏علی آبادمیر بابلسر ‏‎ ‎‏ مشاور املاک در هادی شهر بابلسر ‏‎ ‎‏ مشاور املاک در فریدونکنار ‏‎ ‎مشاور املاک ‏‎ ‎‏ پیمانکاری در بابلسر ‏‎ ‎‏ قیمت ویلا ‏‎ ‎ویلا شمال خرید و فروش ویلا در ‏شمال ‏‎ ‎‏ خرید و فروش زمین و باغ در شمال ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در نوشهر‎ ‎فروش ویلا ‏نور‎ ‎فروش ويلا در رویان‎ ‎فروش ويلا محمودآباد‎ ‎‏ ویلا نور‎ ‎خرید ويلا نوشهر‎ ‎فروش ‏آپارتمان شمال نوشهر‎ ‎خرید و فروش ویلا در نور‎ ‎خرید و فروش ویلا در نوشهر‎ ‎خرید ‏ویلا محمودآباد‎ ‎رویان،خرید و فروش ویلا‎ ‎‏ سرخرود ‏‎ ‎سرخ رود ‏‎ ‎سرخرود، ‏سیسنگان‎ ‎اقساطی و بلند مدت‎ ‎محموداباد‎ ‎خرید و فروش ویلا و زمین در رامسر‎ ‎ویلا در ‏شهرک با نگهبانی‎ ‎‏ در شهرک خزرشهر‎ ‎‏ دریاکنار‎ ‎‏ خانه دریا ‏فرزادشهر‎ ‎دریابیشه‎ ‎‏ فردوس ‏‎ ‎امیردشت ‏‎ ‎خوشامیان‎ ‎‏ 24 ساعته‎ ‎‏ تهرانی نشین‎ ‎خرید و ‏فروش ویلا و زمین در چمستان‎ ‎خرید و فروش‎ ‎‏ باغ و زمین در نور‎ ‎خرید و فروش ویلا در ‏سی سنگان ‏‎ ‎‏ سیسنگان‎ ‎‏ خرید و فروش ویلا در چالوس‎ ‎‏ خرید و فروش ویلا در رویان‎ ‎‏ ‏خرید و فروش ویلا در نمک آبرود‎ ‎‏ خرید و فروش ویلا در ایزدشهر‎ ‎‏ خرید و فروش ویلا ‏در بابلسر ‏‎ ‎خرید و فروش ویلا در سرخرود‎ ‎‏ خرید و فروش ویلا در آمل ‏‎ ‎‏ خرید و فروش ‏آپارتمان ساحلی ‏‎ ‎‏ خرید و فروش ویلای ساحلی ‏‎ ‎‏ خرید و فروش اقساطی ‏‎ ‎قسطی ‏‎ ‎‏ با وام ‏‎ ‎‏ خرید و فروش ویلای جنگلی ‏‎ ‎‏ ویلا با سند مالکیت ‏‎ ‎‏ ویلا با وام بانکی ‏‎ ‎‏ ویلا با پروانه ‏ساخت و پایان کار‎ ‎‏ خرید و فروش باغ ‏‎ ‎‏ خرید و فروش زمین ‏‎ ‎‏ خرید و فروش زمین متراژ ‏بالا‎ ‎‏ متراژبالا ‏‎ ‎‏ هکتاری ‏‎ ‎‏ قیمت ویلا در شمال نور محمود آباد چمستان رویان نوشهر سی ‏سنگان چالوس رامسر ‏‎ ‎‏ خریدو فروش ویلای دوبلکس در شمال ‏‎ ‎‏ خرید ویلای شیک در ‏شمال ‏‎ ‎‏ خرید و فروش ویلای ساحلی دوبلکس در شمال ‏‎ ‎ویلا شمال ‏‎ ‎‏ زمین نور ‏‎ ‎‏ زمین ‏چمستان ‏‎ ‎‏ خرید و فروش باغ در چمستان ‏‎ ‎‏ خرید ویلا محموداباد ‏‎ ‎‏ خرید ویلا ‏‎ ‎‏ بزرگترین ‏سایت ویلا در شمال ‏‎ ‎‏ بهترین سایت نمایش ویلا ‏‎ ‎‏ بهترین املاک شمال ‏‎ ‎‏ بهترین مشاور ‏املاک شمال ‏‎ ‎بزرگترین بانک اطلاعاتی ویلا و زمین در شمال ‏‎ ‎‏ اجاره ویلا در شمال ‏‎ ‎‏ اجاره ‏سالیانه ویلا در شمال‎ ‎مازندران‎ ‎خرید ویلا شمال‎ ‎فروش ویلا شمال‎ ‎ویلا با ‏عکس‎ ‎عکس ویلا‎ ‎خرید ویلا با عکس و تصویر‎ ‎خرید و فروش ویلا ساحلی در شمال‎ ‎خرید ‏و فروش اقساطی ویلا در شمال‎ ‎ویلا در شهرک با نگهبانی 24 ساعته‎ ‎تهرانی نشین‎ ‎خرید و فروش ویلا و زمین در چمستان ‏‎ ‎خرید و فروش باغ و زمین در نور‎ ‎خرید و ‏فروش ویلا در سی سنگان فروش ویلا شمال‎ ‎فروش ویلا در شمال‎ ‎فروش ویلا در ‏نوشهر‎ ‎فروش ویلا نوشهر‎ ‎فروش ویلا نور‎ ‎فروش ویلا در نور‎ ‎فروش ویلا در ‏مازندران‎ ‎فروش ویلا مازندران‎ ‎فروش زمین در شمال‎ ‎فروش باغ در شمال‎ ‎ویلا ‏نوشهر‎ ‎ویلا رویان‎ ‎ویلا سیسنگان‎ ‎ویلا ترکیه‎ ‎ویلا آنتالیا‎ ‎ویلا آنالیا‎ ‎خرید ویلا در ‏ترکیه‎ ‎‏ معاوضه ویلا‎ ‎‏ زمین در شمال نور ‏‎ ‎نوشهر‎ ‎‏ چالوس‎ ‎‏ محمود آباد‎ ‎‏ ‏چمستان‎ ‎ویلاشمال ، خرید و فروش ویلا در شمال و چمستان و نور‎ ‎فروش ویلا در شمال ‏‎ ‎‏ خرید ویلا در شمال ‏‎ ‎‏ فروش زمین در شمال‎ ‎ویلا با قیمت مناسب ‏‎ ‎خرید ویلا در ‏چمستان ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در چمستان ‏‎ ‎‏ ویلا فروشی ‏‎ ‎قیمت ویلا ‏‎ ‎‏ قیمت ویلا در مازندران ‏‎ ‎‏ ‏قیمت ویلا در شمال ‏‎ ‎‏ ویلا قسطی ‏‎ ‎‏ فروش ویلا اقساط‎ ‎‏ ویلا در چمستان‎ ‎‏ خرید ویلا در ‏شمال ‏‎ ‎‏ خرید ویلا در مازندران ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در مازندران ‏‎ ‎‏ ‏وام‎ ‎اقساط ‏‎ ‎خرید ویلا در نور ‏‎ ‎‏ متل قو ‏‎ ‎‏ ویلای دوبلکس ‏‎ ‎‏ ویلا جنگلی ‏‎ ‎‏ ‏خرید ویلا در نوشهر ‏‎ ‎‏ خرید ویلا در محمودآباد‎ ‎‏ فروش ویلا در ‏محمود آباد ‏‎ ‎‏ خرید و فروش ویلا در سرخرود ‏‎ ‎فروش ویلا در رویان ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در سی سنگان ‏‎ ‎فروش ویلا در سیسنگان ‏‎ ‎ویلای چمستان ‏‎ ‎‏ ویلا نور ‏‎ ‎ویلا با ‏وام بانکی ‏‎ ‎‏ ویلا سند دار‎ ‎ویلا پروانه دار ‏‎ ‎‏ زمین سند دار ‏‎ ‎ویلا گاز دار ‏‎ ‎‏ ویلا‎ ‎‏ ‏ویلا شمال ‏‎ ‎‏ ویلا چمستان ‏‎ ‎ویلا حیاط دار ‏‎ ‎‏ ویلا نوساز ‏‎ ‎‏ ویلا شیک ‏‎ ‎ویلای ‏من‎ ‎‏ ویلا با چشم انداز جنگلی ‏‎ ‎ویلا ساحلی ‏‎ ‎‏ ویلا در نور ‏‎ ‎‏ ویلا زیر قیمت ‏‎ ‎‏ معاوضه ویلا ‏‎ ‎ویلا با عکس ‏‎ ‎‏ معاوضه ویلا با ماشین ‏‎ ‎خريد ويلاي ساحلي ‏‎ ‎‏ خريد ويلا در شمال ‏‎ ‎‏ خريد ‏ويلا در نوشهر ‏‎ ‎‏ فروش ويلابا استخر در شمال ‏‎ ‎‏ خريد آپارتمان در شمال ‏‎ ‎‏ ويلا و زمين در ‏نوشهر ‏‎ ‎‏ فروش ويلا ‏‎ ‎‏ خريد ويلا شمال‎ ‎فروش زمين در شمال ‏‎ ‎‏ فروش زمين مازندران ‏‎ ‎فروش ويلا در نمك آبرود ‏‎ ‎‏ فروش ويلا شمال ‏‎ ‎‏ فروش ويلا مازندران ‏‎ ‎خريد ويلا در ‏شمال ‏‎ ‎‏ قیمت ‏‎ ‎‏ قیمت ویلا در محمودآباد ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان ‏‎ ‎‏ خريدار آپارتمان ‏‎ ‎‏ اجاره ‏مسكوني ‏‎ ‎‏ اجاره اداري ‏‎ ‎فروش باغ و زمين ‏‎ ‎‏ خريدار آپارتمان ، اجاره ‏‎ ‎‏ ‏وام مسكن ‏‎ ‎‏ باغ و زمين ‏‎ ‎‏ خانه ،فروش ویلا شمال ‏‎ ‎فروش ویلا در ‏نوشهر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا نوشهر ‏‎ ‎فروش ویلا نور ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در نور ‏‎ ‎‏ فروش ویلا مازندران‎ ‎‏ زمین چمستان ‏‎ ‎زمین متراژبالا در چمستان ‏‎ ‎‏ ویلا ‏پروانه دار ‏‎ ‎‏ ویلا سند دار ‏‎ ‎زمین سند دار‎ ‎‏ زمین سند دار متراژ بالا ‏‎ ‎خرید ویلا در چمستان ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در چمستان‎ ‎‏ منطقه چمستان ‏‎ ‎‏ زمین‎ ‎بابلسر ‏‎ ‎‏ خرید زمین ‏‎ ‎‏ فروش زمین ‏‎ ‎‏ ‏قیمت زمین ‏‎ ‎‏ فیمت زمین بابلسر ‏‎ ‎‏ شمال ‏‎ ‎‏ زمین شمال ‏‎ ‎‏ ملک شمال ‏‎ ‎‏ ‏ملک بابلسر ‏‎ ‎‏ زمین فروشی ‏‎ ‎‏ زمین مناسب ‏‎ ‎‏ زمین ارزان ‏‎ ‎‏ زمین مجوز ‏دار ‏‎ ‎‏ پیش فروش ویلا در چلک ‏‎ ‎‏ خرید ویلا در نور نوشهر ‏‎ ‎‏ زمین های فروشی شمال ‏‎ ‎‏ ‏سایت های ویلا‎ ‎سایت ویلا در نوشهر ‏‎ ‎‏ فروش زمین در کلار آباد ‏‎ ‎‏ فروش ویلا چالوس ‏‎ ‎‏ ‏فروش ویلا در چلک ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در شمال‎ ‎‏ سیسنگان فروشی ‏ویلا نور رویان‎ ‎‏ زمین فروشی در شمال نوشهر‎ ‎زمین داخل شهرک دریابیشه بهاران ‏فردوس‎ ‎فروش زمین در چلک خیابان ریاست جمهوری نوشهر ونوش پای کوه‎ ‎‏ خیرود ‏وازی ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در عباس آباد ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در کلارآباد ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در ملکار‎ ‎‏ فروش ‏ویلا در نجارده ‏‎ ‎‏ فروش ویلا سی سنگان ‏‎ ‎‏ فروش ویلا شمال ‏‎ ‎‏ فروش ویلا کلارآباد ‏‎ ‎‏ ‏فروش ویلا نور نوشهر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا نوشهر خیررودکنار ‏‎ ‎‏ فروش ویلا ونوش ‏‎ ‎‏ فروش ‏ویلادرشمال ‏‎ ‎‏ فروش ویلا‎ ‎ملکار قیمت ویلا‎ ‎‏ ویلا شمال خرید و فروش ویلا در شمال ‏‎ ‎‏ ‏خرید و فروش زمین و باغ در شمال ‏‎ ‎فروش ويلا در ‏رویان‎ ‎‏ ویلا نور،خرید ويلا نوشهر‎ ‎فروش آپارتمان شمال ‏نوشهر‎ ‎خرید ویلا ‏محمودآباد‎ ‎‏ در سرخرود سرخ رود‎ ‎‏ سرخرود‎ ‎‏ ‏سیسنگان‎ ‎خرید و فروش ویلا ‏‎ ‎‏ زمین در رامسر‎ ‎ویلا در ‏شهرک زمین زمین بابلسر فروش زمین صفائیه زمین صفائیه زمین فروشی خرید فروش زمین

فروش زمین صفائیه 212 متریجزئیات ملک


قیمت

شرایط فروش: نقدی
قیمت کل: 530,000,000 تومان

ابعاد

مساحت زمین: 212
ضریب تراکم: 60%
قابل تفکیک: بله - می باشد
کاربری: مسکونی

اطلاعات تکمیلی

نوع سند: تک برگ
تعداد دانگ فروشی: 6 دانگ

مشخصات

موقعیت بنا: داخل شهرک
موقعیت جغرافیایی: شرقی- غربی

امکانات

دیوار کشی
حصار کشی

وضعیت:

وضعیت پروانه ساخت: بله - پروانه ساخت دارد

توضیحات

کد37
متراژ زمین بابلسر صفائیه 212
کاربری مسکونی زمین بابلسر صفائیه
زمین بابلسر صفائیه با مجوز ساخت
آب برق گاز پای زمین زمین بابلسر صفائیه
زمین بابلسر صفائیه دارای سند تک برگ و دیگر مدارک
صفاییه منطقه ای با امنیت و ارامش کامل و بسیار مناسب جهت ویلاسازی و سرمایه گذاری با فاصله کمتر از 5 دقیقه ای به جاده اصلی ، مراکز خرید برند (پرشیا - آدیداس -نایک - کتان تافته ...) ،رستوران های شیک، شهرک دریاکنار و خزرشهر . ضمنا امکان دارد بدلیل ( گذشت زمان ) قیمت فروش تغییر نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این ملک و مشاهده تصاویر کاملتر و هرگونه مشاوره ملکی با شماره های زیر تماس ‏حاصل فرمائید .‏
‏09113134595 نماینده فروش (عباسیان)‏
‏09113137278مدیریت دفتر (باقر آقاجانی)‏
‏011-35288790 دفتر املاک ماهان ‏
ضمنا امکان دارد بدلیل ( گذشت زمان ) قیمت فروش تغییر نماید

کانال تلگرامی ما: @melk_vip

نماینده فروش

آقای عباسیان

آقای عباسیان

موبایل : 09113134595

 

تلگرام : @melk_vip
اینستاگرام : @melkvip
ایمیل :melkvip@yahoo.com
تلفن تماس : 35288791-35288790 011

مکان

آدرس: مازندران - بابلسر مازندران بابلسر روبروی شهرک دریاکنار صفائیه