بارگذاری ...

املاک ماهان (Melk VIP)

جستجو


Valid first name is required.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Please select a valid country.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
ویلا بابلسر ویلا شمال فروش ویلا شمال بابلسر فروش ویلا بابلسر شهرک صفائیه صفائیه شهرک صفائیه ویلا‎ ‎‏ ویلا بابلسر‎ ‎‏ ویلا شمال‎ ‎‏ بابلس‎ ‎ر خرید ویلا بابلسر‎ ‎‏ فروش ویلا بابلسر‎ ‎‏ ویلا در بابلسر‎ ‎‏ ویلا در ‏شمال‎ ‎‏ شمال‎ ‎‏ ویلا سنددار‎ ‎‏ ویلا ساحلی ‏‎ ‎ویلا جنگلی ‏‎ ‎بابلسر ویلا‎ ‎‏ خرید و فروش ویلا‎ ‎‏ ویلای بابلسر‎ ‎‏ ‏ویلا دوبلکس‎ ‎‏ ویلا سه خواب‎ ‎‏ ویلایی‎ ‎‏ ویلا صفائیه ‏‎ ‎ویلا شهرک صفائیه‎ ‎‏ ویلا شهرکی‎ ‎‏ ویلا بابلسر ‏شهرک صفائیه‎ ‎‏ صفائیه‎ ‎‏ ویلا در صفائیه‎ ‎‏ ویلا حیاط دار‎ ‎‏ ویلا سرخرود‎ ‎‏ ویلا دریاکنار‎ ‎‏ ویلا شهرک ‏دریاکنار‎ ‎‏ ویلا خزرشهر ‏‎ ‎ویلا قیمت مناسب فروش زمین بابلسر زمین زمین بابلسر زمین مسکونی ‏زمین قابل ساخت متراژ زمین ویلا ‏‎ ‎‏ ویلا بابلسر ‏‎ ‎‏ ویلا دریاکنار ‏‎ ‎‏ قیمت ویلا دریاکنار ‏‎ ‎‏ ویلا شهرکی‎ ‎ویلا ساحلی ‏‎ ‎‏ ویلا ‏ارزان ‏‎ ‎‏ ویلا مناسب ‏‎ ‎‏ دریاکنار ‏‎ ‎‏ شهرک دریاکنار ‏‎ ‎‏ خرید ویلا دریاکنار ‏‎ ‎‏ ویلا دوبلکس ‏‎ ‎ویلا ‏شهرکی ‏‎ ‎‏ خرید و فروش ملک شمال ‏‎ ‎‏ قیمت زمین شمال ‏‎ ‎ویلا جنگلی و ساحلی ‏‎ ‎‏ ویلا ‏باغ سنددار ‏‎ ‎‏ اپارتمان بابل ‏‎ ‎‏ قیمت ویلا شهرک دریاکنار ‏‎ ‎‏ شهرک خزرشهر ‏‎ ‎‏ ویلا فروشی سنددار ‏‎ ‎‏ خرید و فروش ویلا شهرکی ‏‎ ‎‏ خرید و فروش ‏زمین شمال ‏‎ ‎‏ آپارتمان فروشی ‏‎ ‎‏ قیمت ویلا بابلسر ‏‎ ‎‏ شهرک صفائیه‎ ‎قیمت ‏ویلا شمال ‏‎ ‎‏ قیمت ویلا شمال ‏‎ ‎‏ زمین ویلا ‏‎ ‎‏ ویلا ارزان ‏‎ ‎‏ خرید و فروش ویلا ‏‎ ‎‏ ویلا شهرکی ‏‎ ‎‏ ویلا جنگلی و ساحلی ‏‎ ‎‏ ویلا باغ ‏سنددار‎ ‎اپارتمان بابل ‏‎ ‎قیمت ویلا شهرک دریاکنار ‏‎ ‎‏ ‏شهرک دریاکنار ‏‎ ‎‏ آپارتمان فروشی‎ ‎املاک ماهان بابلسر ‏‎ ‎‏ خرید و ‏فروش ویلا ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در شمال ‏‎ ‎فروش ویلا در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در شهرک صفاییه ‏‎ ‎‏ فروش ویلای دوبلکس در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلای فلت در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلای نوساز در ‏بابلسر ‏‎ ‎فروش ویلا نزدیک به دریا در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در دریاکنار ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در ‏خزرشهر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در اجاکسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا سه ‏‎ ‎‏ چهار خوابه در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلای ‏تریبلکس در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در بلوار ساحلی بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در مرکز شهر ‏بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در هادی شهر بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا روبروی دریاکنار ‏‎ ‎‏ فروش ویلا ‏روبروی خزرشهر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا دید به دریا در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلاهای لوکس در بابلسر‎ ‎‏ ‏فروش ویلاهای شیک در بابلسر ‏‎ ‎فروش ویلا در شهرک علی آبادمیر بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا ‏تا صد میلیون در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا از صد تا پانصد میلیون در بابلسر ‏‎ ‎فروش ویلا از ‏پانصد تا یک میلیارد در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلا از یک میلیارد تا دو میلیارد در بابلسر ‏‎ ‎فروش ویلاهای میلیاردی در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش ویلاهای میلیاردی در دریاکنار و خزرشهر ‏‎ ‎‏ ‏فروش ویلا در فریدونکنار ‏‎ ‎فروش ویلا در سرخرود‎ ‎‏ فروش ویلا در محمودآباد ‏‎ ‎‏ فروش ‏ویلا در نور‎ ‎‏ فروش ویلا در چالوس ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در نوشهر ‏‎ ‎فروش آپارتمان در شمال‎ ‎‏ ‏فروش آپارتمان در بابلسر‎ ‎‏ فروش آپارتمان دید به دریا در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان در ‏بلوار ساحلی بابلسر ‏‎ ‎فروش آپارتمان نوساز در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان در مرکز شهر ‏بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان دوبلکس در بابلسر‎ ‎‏ فروش آپارتمان پنت هاس در بابلسر‎ ‎‏ ‏فروش آپارتمان در نخست وزیری بابلسر‎ ‎‏ فروش آپارتمان در خیابان امیرمازندرانی ‏بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان در خیابان شریعتی بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان در خیابان محبوبی ‏بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان داخل مجتمع در ‏بابلسر‎ ‎‏ فروش آپارتمان نزدیک به دریا در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان در شهرک دریاکنار‎ ‎‏ ‏فروش آپارتمان در شهرک علی آبادمیر بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان در شهرک خزرشهر ‏‎ ‎فروش آپارتمانهای مسکن مهر در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان متراژ کوچک در بابلسر ‏‎ ‎‏ ‏فروش آپارتمان متراژ بزرگ در بابلسر ‏‎ ‎فروش آپارتمان زیر قیمت در بابلسر ‏‎ ‎فروش ‏آپارتمان از صد میلیون تا پانصد میلیون در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان از پانصد میلیون تا ‏یک میلیارد تومان در بابلسر ‏‎ ‎فروش آپارتمان از یک میلیارد تا دو میلیارد در بابلسر ‏‎ ‎‏ ‏فروش آپارتمان در فریدونکنار ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان دید به دریا در فریدونکنار‎ ‎‏ فروش ‏آپارتمان در سرخرود ‏‎ ‎فروش آپارتمان دید به دریا در سرخرود ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان در ‏محمودآباد ‏‎ ‎فروش آپارتمان دید به دریا در محمودآباد ‏‎ ‎‏ فروش آپارتمان در نور ‏‎ ‎‏ فروش ‏آپارتمان در چالوس ـفروش زمین در شمال ‏‎ ‎‏ فروش زمین در بابلسر ‏‎ ‎فروش زمین در ‏شهرک صفاییه ‏‎ ‎‏ فروش زمینهای هکتاری در بابلسر‎ ‎‏ فروش زمین نزدیک به دریا در ‏بابلسر ‏‎ ‎فروش زمین در دریاکنار‎ ‎‏ فروش زمین در خزرشهر‎ ‎‏ فروش زمین در اجاکسر ‏‎ ‎‏ ‏فروش زمین در بلوار ساحلی بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش زمین در مرکز شهر بابلسر‎ ‎‏ فروش زمین در ‏هادی شهر بابلسر ‏‎ ‎فروش زمین روبروی دریاکنار ‏‎ ‎‏ فروش زمین روبروی خزرشهر ‏‎ ‎‏ ‏فروش زمین در شهرک علی آبادمیر بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش زمین قطعه اول دریا در بابلسر ‏‎ ‎‏ ‏فروش زمین در کرفون ‏‎ ‎‏ فروش زمینهای ساحلی در بابلسر ‏‎ ‎فروش زمین های کشاورزی ‏در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش زمین تا صد میلیون در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش زمین از صد تا پانصد میلیون ‏در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش زمین از پانصد تا یک میلیارد در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش زمین از یک میلیارد ‏تا دو میلیارد در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش زمینهای میلیاردی در بابلسر ‏‎ ‎فروش زمینهای میلیاردی ‏در دریاکنار و خزرشهر ‏‎ ‎‏ فروش زمین در فریدونکنار ‏‎ ‎‏ فروش زمین در سرخرود ‏‎ ‎‏ فروش ‏زمین در محمودآباد ‏‎ ‎‏ فروش زمین در نور ‏‎ ‎‏ فروش زمین در چالوس ‏‎ ‎‏ فروش زمین در ‏نوشهر ‏‎ ‎فروش مغازه در بابلسر‎ ‎‏ فروش مغازه روبروی دریاکنار ‏‎ ‎‏ فروش مغازه در مرکز ‏شهر بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش مغازه داخل بازار بابلسر‎ ‎‏ فروش آپارتمان های اداری در بابلسر ‏‎ ‎‏ ‏فروش انبار در بابلسر ‏‎ ‎‏ فروش سوله در بابلسر ‏‎ ‎اجاره روزانه ویلا در بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره ویلا ‏در شمال ‏‎ ‎‏ اجاره آپارتمان در شمال ‏‎ ‎اجاره روزانه آپارتمان در بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره روزانه ویلا ‏در دریاکنار ‏‎ ‎‏ اجاره روزانه ویلا در خزرشهر ‏‎ ‎‏ رهن و اجاره آپارتمان در بابلسر ‏‎ ‎‏ رهن و ‏اجاره ویلا در بابلسر ‏‎ ‎رهن کامل آپارتمان در بابلسر ‏‎ ‎‏ رهن کامل ویلا در بابلسر‎ ‎‏ رهن ‏کامل ویلا در دریاکنار ‏‎ ‎‏ رهن کامل آپارتمان در دریاکنار ‏‎ ‎‏ رهن کامل ویلا در خزرشهر ‏‎ ‎اجاره یکساله آپارتمان در بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره یکساله ویلا در بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره شبانه ویلا در ‏بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره شبانه آپارتمان در بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره سوییت کنار دریا در بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره ویلای ‏مبله در بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره آپارتمان مبله در بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره آپارتمان دید به دریا در بابلسر ‏‎ ‎‏ ‏اجاره ویلا در شهرک صفاییه بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره ویلا روبروی دریاکنار ‏‎ ‎‏ اجاره مغازه در بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره مغازه مرکز شهر بابلسر ‏‎ ‎‏ اجاره مغازه روبروی دریاکنار ‏‎ ‎‏ اجاره انبار در بابلسر ‏‎ ‎‏ ‏اجاره سوله در بابلسر ‏‎ ‎مشاور املاک در بابلسر‎ ‎مشاور املاک در شمال‎ ‎‏ مشاور املاک در ‏دریاکنار ‏‎ ‎‏ مشاور املاک در خزرشهر ‏‎ ‎‏ مشاور املاک در شهرک صفاییه ‏‎ ‎‏ مشاور املاک در ‏علی آبادمیر بابلسر ‏‎ ‎‏ مشاور املاک در هادی شهر بابلسر ‏‎ ‎‏ مشاور املاک در فریدونکنار ‏‎ ‎مشاور املاک ‏‎ ‎‏ پیمانکاری در بابلسر ‏‎ ‎‏ قیمت ویلا ‏‎ ‎ویلا شمال خرید و فروش ویلا در ‏شمال ‏‎ ‎‏ خرید و فروش زمین و باغ در شمال ‏‎ ‎‏ فروش ویلا در نوشهر‎ ‎فروش ویلا ‏نور‎ ‎فروش ويلا در رویان‎ ‎فروش ويلا محمودآباد‎ ‎‏ ویلا نور‎ ‎خرید ويلا نوشهر‎ ‎فروش ‏آپارتمان شمال نوشهر‎ ‎خرید و فروش ویلا در نور‎ ‎خرید و فروش ویلا در نوشهر‎ ‎خرید ‏ویلا محمودآباد‎ ‎رویان

فروش ویلا بابلسر شهرک صفائیهجزئیات ملک فروخته شد


قیمت

شرایط فروش: - نقدی

ابعاد

متراژ: 200
مساحت زیربنا: 180

اطلاعات تکمیلی

نوع سند: تک برگ
نوع منطقه: ساحلی

امکانات ایمنی

درب ضد سرقت

مشخصات

وضعیت بنا: نوساز
موقعیت بنا: حومه شهر
موقعیت جغرافیایی: شرقی- غربی
تعداد اتاق: 3
تعداد طبقه: 2
تعداد سرویس بهداشتی: 2

امکانات

آب
برق
برق سه فاز

دیوارپوش

رنگ روغن

کفپوش

سرامیک

نوع سرویس بهداشتی

ایرانی
فرنگی

نمای ساختمان

ترکیبی
سنگ

امکانات آشپزخانه

کابینت:
گاز رومیزی
هود
سینک ظرف شویی

سیستم گرمایش و سرمایش

پکیج
رادیاتور

ویژگی ها

پارکینگ
نورگیر

وضعیت:

توضیحات

لازم به توضیح ست این ویلای ساحلی در بابلسر با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه شمال کشور و مجموعه ای تهرانی نشین بابلسر با بنای دوبلکس به مساحت 200 متر مربع در زمینی به مساحت 180متر مربع واقع شده است.
ویلا بابلسر متراژ زمین 200
ویلا بابلسر متراژ بنا 180
ساختار ویلا بابلسردوبلکس * ویلا بابلسر 3 خواب *ویلا بابلسر نوساز *ویلا بابلسر دارای سند و دیگر مدارک * ویلا بابلسر دارای انشعابات آب برق گاز وصل * امکانات آشپزخانه ویلا بابلسرکابینت MDF * گاز رومیزی * سینک ظرف شویی * حیاط * بالکن * درب ضد سرقت*
با کمترین فاصله زمانی به دریا در مکانی بسیار دنج ، آرام و با امنیت کامل،نزدیک به مراکز خرید برند (پرشیا - آدیداس -نایک - کتان تافته و ...) رستوران های شیک و نزدیک شهرک های دریا کنار و خزر شهر.
قیمت ویلا بابلسر جهت فروش 850/000/000 میباشد ضمنا امکان دارد بدلیل ( گذشت زمان ) قیمت فروش تغییر نماید

بابلسر :
بابلسر از شهرستان‌های استان مازندران در شمال ایران است.بابلسر در حاشیه بزرگترین دریاچه جهان و سواحل زیبا قرار دارد که یکی از مهمترین مناطق توریستی و مهمانپذیر کشور می باشد .بابلسر سبب دوری از کوه و نزدیکی به دریا با هوای بسیار معتدل یکی از مهمترین مناطق گردشگری و مهمان پذیر شمال کشور می باشد، بابلسر، از شمال به دریا از شرق به جویبار از جنوب شرقی به قائمشهر از جنوب به بابل و از غرب به محمود آباد و از جنوب غرب به آمل مشرف می باشد .
بابلسر به علت قرار گرفتن در مسیر شاهراه شرق به غرب استان مازندران، با وجود پلاژهای متعدد در نوار ساحلی و اماکن اختصاصی مختلف از جمله اقامتگاههای سازمانی مانند متل بانک کشاورزی، رفاه، مسکن، ملی، ویلاهای شهرک دریاکنار، شهرک خزرشهر، شهرک دریاسر و همچنین رودخانه بابلرود از مرکز شهر بر جلوه و زیبایی آن افزود و بابلسر را در یک وقعیت ممتاز توریستی قرار داده است. ضمنا امکان دارد بدلیل ( گذشت زمان ) قیمت فروش تغییر نماید ضمنا امکان دارد بدلیل ( گذشت زمان ) قیمت فروش تغییر نماید ضمنا امکان دارد بدلیل ( گذشت زمان ) قیمت فروش تغییر نماید

کانال تلگرامی ما: @melk_vip

نماینده فروش

آقای عباسیان

آقای عباسیان

موبایل : 09113134595

 

تلگرام : @melk_vip
اینستاگرام : @melkvip
ایمیل :melkvip@yahoo.com
تلفن تماس : 35288791-35288790 011

مکان

آدرس: مازندران - بابلسر مازندران بابلسر روبروی شهرک دریاکنار صفائیه